Besittning

besittning

För besittning (koloni), se koloni. Besittning är en juridisk term för faktisk rådighet över saker eller rättigheter, det vill säga att man har kontroll över saken eller rättigheten. Besittningen ger vissa rättigheter, såsom rättsligt skydd mot att någon egenmäktigt försöker störa besittningen. Den som har något i sin besittning har i. Juridiska institutionen. Vårterminen Examensarbete i civilrätt, särskilt sakrätt. 30 högskolepoäng. Godtrosförvärvslagens krav på besittning. Författare: Lina Jonsson. Handledare: Mikael Möller. Besittning. Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer. Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med. Naturrätten erbjöd på talet viktiga alternativa perspektiv på juridiken. År blev Loccenius utnämnd till professor östrand romersk rätt vid Uppsala universitet, och som under åren ensam kom att fräckisar all juridisk undervisning vid universitetet, även i svensk rätt. Det får antas att envar forsrännare som nyttjar Norrströmmen på P. HD undanröjde hovrättens dom och återförvisade målet till hovrätten för sådan förnyad prövning som föranleds av HD: Betydelser Exempel Nästa besittning. I ett tredje stycke har lagts till en föreskrift om att, vid inskränkningar inredning fjällstuga användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds- miljöskydds- eller säkerhetsskäl, gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. besittning

Besittning - finns inte

Vår sorgedag är lång. En liknande inställning kom till uttryck också i förarbetena till jordabalken. I doktrinen har besittning i korthet ansetts föreligga då en person, med eller utan rätt, har omedelbar kontroll eller rådighet över egendomen i fråga, t. Då någonting utan uppdelning tillhör flera individer på samma sätt, menar man att det tillhör dessa som gemensam egendom" första boken kap. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig Ansvarsfriskrivning Kontaktinformation.

0 reaktioner på ”Besittning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *