Svenska rättssystemet

svenska rättssystemet

Det svenska rättsväsendet. Producerad av Justitiedepartementet. Tryckt av Elanders, juni Foto s. Polisen, s. Patrik Svedberg/Sveriges domstolar, s. Kriminalvården, övriga foton samt illustrationer: Justitiedepartementet. Tryckta exemplar av denna broschyr kan beställas kostnadsfritt via. Rättssystem är det system av rättsliga normer som är gällande vid viss tid på viss plats. Man talar bland annat om det svenska rättssystemet. Det finns tre större rättssystem i världen idag: kontinentaleuropeisk rätt, angloamerikansk rätt och religiösa rättssystem. Svensk lagstiftning reglerar vad Polisen får och inte får göra. Man reglerar till exempel hur mycket våld som får användas och vilken typ av ammunition som poliser får skjuta med. Polisen har våldsmonopol men det betyder inte att de kan idka övervåld, och de får inte syssla med olaga frihetsberövande hur som helst.

Svenska rättssystemet - ger dig

Vilka handlingar som är straffbara och vilka straff som ska utdelas beslutas av den lagstiftande politiska makten - i vårt samhälle av riksdagen. Explosionen fångad på film: Svensk lagstiftning reglerar vad Polisen får och inte får göra. Till Justitiedepartementets ansvarsområden hör även frågor som rör polisen, kriminalvården, åklagarväsendet, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och frågor som rör demokrati. Regeringen skriver varje år ett  regleringsbrev som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Domstolsverket, domstolarna och nämnderna ska arbeta. Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

Att: Svenska rättssystemet

Kompetenser 984
3etage 954
Svenska rättssystemet 334
Hur allvarligt är det att trakassera någon på internet? Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. Elementskydd och extrem - om våldsbejakande islamistisk extremism. Lättförståelig pedagogisk genomgång 2: Uppslaget Immaterialrätt beskriver hur man skyddar en ny produkt, samsung galaxy j5 8gb eller idé innan lansering på marknaden. svenska rättssystemet

0 reaktioner på ”Svenska rättssystemet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *